<label id="pwwo4"><track id="pwwo4"></track></label>

 • <tbody id="pwwo4"></tbody>
  <rp id="pwwo4"></rp><dd id="pwwo4"></dd>
  <progress id="pwwo4"></progress>
  <em id="pwwo4"><acronym id="pwwo4"></acronym></em>
  <button id="pwwo4"><object id="pwwo4"></object></button>

   <button id="pwwo4"><acronym id="pwwo4"></acronym></button>

   基金优选

   FUND RECOMMENDED

   • 股票
    博道中证500增强A(006593)

    成立以来收益率(2023-01-04)

    96.93% 了解更多

   • 混合
    博道嘉泰回报混合(008208)

    成立以来收益率(2023-01-04)

    61.03% 了解更多

   • 股票
    博道沪深300增强A(007044)

    成立以来收益率(2023-01-04)

    28.08% 了解更多

   基金产品

   FUND PRODUCTS 查看全部基金 >

   • 热销基金
   • 股票型
   • 混合型
   基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近三个月 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 操作
   博道中证500增强A

   006593

   1.8127

   2023-01-04

   1.9127 -0.28% -0.35% -11.54% -17.76% 1.26% 96.93% 申购 定投
   博道沪深300增强A

   007044

   1.2808

   2023-01-04

   1.2808 -0.13% -2.39% -15.15% -19.36% 0.62% 28.08% 申购 定投
   博道伍佰智航A

   007831

   1.4217

   2023-01-04

   1.4217 0.33% -0.31% -10.26% -15.47% 2.21% 42.17% 申购 定投
   博道嘉泰回报混合

   008208

   1.6103

   2023-01-04

   1.6103 -0.81% -1.21% -11.72% -19.93% 0.57% 61.03% 申购 定投
   博道远航混合A

   007126

   1.2411

   2023-01-04

   1.4711 -0.07% -3.87% -15.87% -19.47% 0.95% 46.06% 申购 定投
   博道久航混合A

   008318

   1.1569

   2023-01-04

   1.1569 -0.07% -4.49% -17.11% -20.47% 0.88% 15.69% 申购 定投
   基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近三个月 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 操作
   博道中证500增强A

   006593

   1.8127

   2023-01-04

   1.9127 -0.28% -0.35% -11.54% -17.76% 1.26% 96.93% 申购 定投
   博道叁佰智航A

   007470

   1.2582

   2023-01-04

   1.4312 -0.10% -3.90% -16.64% -20.91% 0.63% 43.06% 申购 定投
   博道中证500增强C

   006594

   1.7911

   2023-01-04

   1.8911 -0.27% -0.42% -11.67% -18.00% 1.26% 94.60% 申购 定投
   博道沪深300增强A

   007044

   1.2808

   2023-01-04

   1.2808 -0.13% -2.39% -15.15% -19.36% 0.62% 28.08% 申购 定投
   博道沪深300增强C

   007045

   1.2620

   2023-01-04

   1.2620 -0.14% -2.50% -15.32% -19.68% 0.61% 26.20% 申购 定投
   博道叁佰智航C

   007471

   1.2380

   2023-01-04

   1.4110 -0.10% -4.00% -16.80% -21.22% 0.63% 41.03% 申购 定投
   博道伍佰智航A

   007831

   1.4217

   2023-01-04

   1.4217 0.33% -0.31% -10.26% -15.47% 2.21% 42.17% 申购 定投
   博道伍佰智航C

   007832

   1.4079

   2023-01-04

   1.4079 0.33% -0.39% -10.39% -15.72% 2.21% 40.79% 申购 定投
   博道消费智航

   010998

   0.7879

   2023-01-04

   0.7879 0.59% 2.89% -10.13% -17.90% 1.44% -21.21% 申购 定投
   博道成长智航股票A

   013641

   0.8249

   2023-01-04

   0.8249 0.22% 3.41% -8.42% -16.63% 2.55% -17.51% 申购 定投
   博道成长智航股票C

   013642

   0.8199

   2023-01-04

   0.8199 0.21% 3.27% -8.66% -17.06% 2.54% -18.01% 申购 定投
   基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近三个月 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 操作
   博道惠泰优选混合A

   016840

   -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
   博道惠泰优选混合C

   016841

   -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
   博道安远6个月定开混合

   008547

   1.2143

   2023-01-04

   1.2143 0.17% -0.03% -2.64% 0.21% 0.36% 21.43% 申购 定投
   博道嘉泰回报混合

   008208

   1.6103

   2023-01-04

   1.6103 -0.81% -1.21% -11.72% -19.93% 0.57% 61.03% 申购 定投
   博道睿见一年持有期混合

   010755

   0.8914

   2023-01-04

   0.8914 0.87% 19.12% 2.85% -17.15% 4.12% -10.86% 申购 定投
   博道启航混合A

   006160

   1.4621

   2023-01-04

   1.6621 0.15% -2.55% -13.28% -18.44% 1.42% 65.50% 申购 定投
   博道启航混合C

   006161

   1.4261

   2023-01-04

   1.6261 0.15% -2.68% -13.50% -18.85% 1.42% 61.89% 申购 定投
   博道卓远混合A

   006511

   1.8920

   2023-01-04

   1.8920 -0.24% 1.12% -12.33% -14.85% 0.90% 89.20% 申购 定投
   博道卓远混合C

   006512

   1.8504

   2023-01-04

   1.8504 -0.24% 0.99% -12.55% -15.27% 0.90% 85.04% 申购 定投
   博道远航混合A

   007126

   1.2411

   2023-01-04

   1.4711 -0.07% -3.87% -15.87% -19.47% 0.95% 46.06% 申购 定投
   博道远航混合C

   007127

   1.2169

   2023-01-04

   1.4469 -0.07% -3.98% -16.08% -19.86% 0.95% 43.42% 申购 定投
   博道志远混合A

   007825

   1.6144

   2023-01-04

   1.6144 -0.25% 0.45% -12.08% -14.58% 0.89% 61.44% 申购 定投
   博道志远混合C

   007826

   1.5880

   2023-01-04

   1.5880 -0.24% 0.32% -12.29% -15.00% 0.89% 58.80% 申购 定投
   博道久航混合A

   008318

   1.1569

   2023-01-04

   1.1569 -0.07% -4.49% -17.11% -20.47% 0.88% 15.69% 申购 定投
   博道久航混合C

   008319

   1.1394

   2023-01-04

   1.1394 -0.08% -4.61% -17.32% -20.87% 0.88% 13.94% 申购 定投
   博道嘉瑞混合A

   008467

   1.5456

   2023-01-04

   1.5456 -0.61% -0.03% -11.73% -21.00% 0.91% 54.56% 申购 定投
   博道嘉瑞混合C

   008468

   1.5224

   2023-01-04

   1.5224 -0.61% -0.16% -11.95% -21.40% 0.90% 52.24% 申购 定投
   博道盛利6个月持有期混合

   010404

   0.9736

   2023-01-04

   0.9736 0.29% 2.90% -1.88% -6.16% 0.87% -2.64% 申购 定投
   博道嘉元混合A

   008793

   1.4646

   2023-01-04

   1.4646 -0.85% -1.14% -11.69% -19.83% 0.59% 46.46% 申购 定投
   博道嘉元混合C

   008794

   1.4434

   2023-01-04

   1.4434 -0.86% -1.28% -11.91% -20.26% 0.58% 44.34% 申购 定投
   博道嘉兴一年持有期混合

   010147

   0.9481

   2023-01-04

   0.9481 -0.82% -0.07% -10.77% -21.14% 0.71% -5.19% 申购 定投
   博道嘉丰混合A

   010967

   0.7764

   2023-01-04

   0.7764 -0.46% 1.66% -10.79% -20.52% 1.11% -22.36% 申购 定投
   博道嘉丰混合C

   010968

   0.7645

   2023-01-04

   0.7645 -0.47% 1.45% -11.16% -21.15% 1.10% -23.55% 申购 定投
   博道盛彦混合A

   012124

   0.8087

   2023-01-04

   0.8087 1.01% 12.62% -8.60% -19.48% 2.89% -19.13% 申购 定投
   博道盛彦混合C

   012125

   0.8023

   2023-01-04

   0.8023 1.01% 12.48% -8.83% -19.88% 2.89% -19.77% 申购 定投
   博道盛兴一年持有期混合

   013693

   0.9865

   2023-01-04

   0.9865 0.99% 12.20% -6.48% -1.35% 2.82% -1.35% 申购 定投
   博道研究恒选混合A

   015104

   0.9125

   2023-01-04

   0.9125 -0.10% -0.23% -11.02% -8.75% 0.71% -8.75% 申购 定投
   博道研究恒选混合C

   015105

   0.9098

   2023-01-04

   0.9098 -0.10% -0.36% -11.25% -9.02% 0.70% -9.02% 申购 定投
   博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A

   016637

   0.9954

   2022-12-30

   0.9954 0.24% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% 申购 定投
   博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C

   016638

   0.9947

   2022-12-30

   0.9947 0.23% -0.53% -0.53% -0.53% -0.53% -0.53% 申购 定投

   新闻资讯

   NEWS INFORMATION

   服务专区

   SERVICE AREA

   • 表单下载
   • 服务订阅
   • 热门问答
   • 意见反馈
   • 交易指南

   博道基金致力提升您的基金投资体验!

   您可以通过注册登录网址查询系统或拨打客服热线,订阅如下服务:

   短信:

   账户交易确认       基金交易确认       持有基金周末净值       分红通知      短信账单       生日祝福      节日祝福

   邮件:

    对账单                   

   登录  


      

   注册登录您的账户后,点击左侧菜单栏“我的信息”,再点击页面顶部菜单栏“消息定制”,勾选您需要订阅的内容后,我们将通过短信或者邮件的方式为您提供服务。

   fwdy.jpg        

   我们致力提升您的基金投资体验

   让我们为您服务的更好!

   如您对我司产品或服务有任何意见或建议

   欢迎致电客服热线      或发送邮件至客服邮箱

   400-085-2888   services@bdfund.cn

   我们将竭诚为您服务。

   女性私密精品一区二区三区 国产激情av A片啊啊啊啊 A片少妇喷水AV 国产又黄又爽又好看A片 黄色8x
   <label id="pwwo4"><track id="pwwo4"></track></label>

  1. <tbody id="pwwo4"></tbody>
   <rp id="pwwo4"></rp><dd id="pwwo4"></dd>
   <progress id="pwwo4"></progress>
   <em id="pwwo4"><acronym id="pwwo4"></acronym></em>
   <button id="pwwo4"><object id="pwwo4"></object></button>

    <button id="pwwo4"><acronym id="pwwo4"></acronym></button>